Maklumat Pendaftaran & Bayaran

BAYARAN PENDAFTARAN RM570.00 (TAHUN PERTAMA SAHAJA – PELAJAR BARU)

1. Bayaran untuk kelengkapan asas asrama.
2. Bayaran untuk fail pelajar.
3. Bayaran untuk lencana dan nama pelajar.
4. Bayaran untuk kitab tahun 1 sahaja.
5. Bayaran ntuk buku rampaian.
6. Kertas untuk ujian dan fotostat.
7. Alat tulis.
8. Pakaian untuk koko.

BAYARAN UNTUK TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA. RM 250.00

1. Membeli kitab.
2. Bayaran untuk lencana dan nama pelajar.
3. Bayaran untuk buku rampaian.
4. Kertas ujian dan fotostat.
5. Alat tulis.

 

BAYARAN YURAN BULANAN RM300.00 (SETIAP PELAJAR)
NO PERKARA RM
1 Yuran pembelajaran 204.00
2 Bayaran asas asrama 50.00
3 Makan dan minum pelajar 180.00
4 Yuran koko 20.00
5 Dobi pakaian 10.00
JUMLAH 464.00
SUMBANGAN UNTUK TABUNG PELAJAR 164.00
JUMLAH YURAN YANG PERLU DIJELASKAN 300.00

 

UNTUK PERHATIAN : JUMLAH BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN
BAYARAN PELAJAR TAHUN PERTAMA (PELAJAR BARU) RM 870.00
BAYARAN UNTUK PELAJAR TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA RM 550.00
YURAN BERMULA BULAN KEDUA RM 300.00