Maklumat Pendaftaran & Bayaran

BAYARAN PENDAFTARAN RM570.00 (TAHUN PERTAMA SAHAJA – PELAJAR BARU)

1. Yuran Pendaftaran Pelajar Baru
2. Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
3. Yuran Kokurikulum Pelajar (termasuk baju koperat & t-shirt sekolah)
4. Yuran Pelbagai :

  • Bayaran Fail Pelajar Dan Kad Matrik Pelajar
  • Pembelian Kitab, Buku Tulis & Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana

 

BAYARAN UNTUK TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA. RM 250.00

1 Yuran Penginapan (Asrama) & Kebajikan Pelajar
2. Yuran Kokurikulum Pelajar
3. Yuran Pelbagai :

  • Pembelian Buku Tulis, Buku Latihan
  • Kertas Ujian, Fotostat , Kad Ujian , Alatulis & Lencana

 

BAYARAN YURAN BULANAN RM400.00 (SETIAP PELAJAR)
NO PERKARA RM
1 Yuran pembelajaran 230.00
2 Bayaran asas asrama 100.00
3 Makan dan minum pelajar 200.00
4 Keselamatan, keceriaan dan kebersihan 30.00
JUMLAH 560.00
SUMBANGAN UNTUK TABUNG PELAJAR 160.00
JUMLAH YURAN YANG PERLU DIJELASKAN 400.00

 

UNTUK PERHATIAN : JUMLAH BAYARAN YANG PERLU DIJELASKAN
BAYARAN PELAJAR TAHUN PERTAMA (PELAJAR BARU) RM 970.00
BAYARAN UNTUK PELAJAR TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA RM 650.00
YURAN BERMULA BULAN KEDUA RM 400.00