Utama

Matlamat kami adalah untuk melahirkan suatu generasi bertaqwa dan huffaz yang intelek dan terpelajar serta mempunyai kemampuan diri dalam memimpin masyarakat supaya tunduk dan patuh pada perintah Allah (SAW) seterusnya mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

77028822_2790625234302010_7686316590098284544_n 18359199_1487075621323651_8283710999755020817_o 90059673_3054902737874257_7566214843347238912_o